ISMS

                                                                                                                                                         24.05.2019
                                   Bilgi Güvenliği Politikası

                                                                                        
ULS Havayolları Kargo yönetimi olarak bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan lokasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak amacı ile TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaya başlamış bulunuyoruz.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;
•    Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve liderliği sağlamak, 
•    Bu uygulamayı T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, TS EN ISO/IEC 27001:2017 BGYS standardına, SHGM yönetmeliklerine, Şirket Politika ve Prosedürlerimize uyacak şekilde yönetmek, 
•    Bilgi güvenliği ihlallerine yanıt verebilmek amacıyla, gerekli organizasyon yapısı, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak, Bilgi Güvenliği İhlali olması durumunda, gerekliyse disiplin sürecini çalıştırmak,
•    Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak için görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin, gözden geçirmelerin ve değerlendirmelerin yapılarak iyileştirme sürekliliğini sağlamak,
•    Tedarikçilerle çalışmalarımızda, tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını dikkate almak ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmak,


        Şükrü CAN
      Genel Müdür